Sądzisz, że za mało zarabiasz? Porównaj swoje zarobki ze średnią w branży

  • Polub
  • Opublikuj
  • Udostępnij
 
Fot. shock - Fotolia
Fot. shock - Fotolia

Podwyżki płac w agencjach reklamowych i mediowych były niewielkie – rzędu 3 procent, ale i tak nie dla wszystkich. Niektórzy zarabiają mniej niż przed rokiem – wynika z badania wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji reklamowych, domów mediowych oraz agencji eventowych przeprowadzonego na zlecenie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR przez firmę IDEA! Human Capital we współpracy z WillisTowers Watson Data Services EMEA.

Kondycja firm - przychody

Kluczowym wskaźnikiem określającym stan branży jest poziom uzyskiwanych przychodów. 61 proc. badanych firm zakończyło rok 2015 z sukcesem - zwiększając przychody lub co najmniej utrzymując je na dotychczasowym poziomie.

Pozwala to całej branży patrzeć z optymizmem na bieżący rok, zakładając, że nie nastąpi zmiana w warunkach makroekonomicznych w Polsce i w Europie. (93 proc. firm zakłada, że ich sytuacja będzie w roku 2016 nie gorsza niż w roku minionym).

Przychody prognozowane 2016 i rzeczywiste 2015 członków SKM SAR
przychody wzrost brak zmian spadek nie ujawniamy
prognoza 2015 72% 17% 6% 6%
wykonanie 2015 50% 11% 16% 23%
prognoza 2016 83% 10% 7% 2%

Kondycja firm – zatrudnienie

Tempo wzrostu zatrudnienia jest bezpośrednio powiązane ze  wzrostem przychodów w agencjach reklamowych i mediowych. Aż 95 proc. badanych organizacji oczekuje, iż zwiększy liczbę pracowników, albo co najmniej utrzyma ją na dotychczasowym poziomie w trakcie roku 2016.

Zmiany liczby pracowników - prognozowane 2016 i rzeczywiste 2015, wśród członków SKM SAR
zatrudnienie wzrost brak zmian spadek nie ujawniamy
prognoza 2015 47,00% 36,00% 8,00% 8,00%
wykonanie 2015 50,00% 30,00% 16,00% 5,00%
prognoza 2016 71,00% 24,00% 5,00% 2,00%

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej

W porównaniu z poziomami płac ustalonymi w badaniu 2015, w agencjach reklamowych i mediowych zaobserwowano wzrost rynkowych wartości  przeciętnych wynagrodzeń. Dla płacy całkowitej  (obejmującej płacę gwarantowaną plus premie/prowizje i honoraria zmienne) – wzrost ten osiągnął średnio poziom 3%, ale wzrost nie dotyczy wszystkich stanowisk.

Dla 53% wycenionych w badaniu stanowisk odnotowano wzrost wynagrodzenia gwarantowanego rok do roku, a dla 26% pozostało ono na stałym poziomie. Spadek przeciętnych płac odnotowano dla 21% stanowisk. Podobny odsetek stanowisk odnotował  wzrost, stabilizację lub spadek przy analizie przeciętnej płacy całkowitej.

W tabelach poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych wynagrodzeń (rynkowa mediana), dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla  płacy gwarantowanej brutto. Jest to wartość płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych; dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w PLN w wymiarze miesięcznym.

Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych - takich jak premie, prowizje i honoraria zmienne.

Mediana wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [PLN]
Nazwa stanowiska
ADMINISTRATION
OFFICE MANAGER   5 336
TELEPHONIST/RECEPTIONIST   2 700
BRAND DESIGN
DESIGNER   5 750
PROJECT MANAGER / ACCOUNT EXECUTIVE / BRAND CONSULTANT   7 500
CLIENT SERVICE
ACCOUNT MANAGER   7 000
ACCOUNT MANAGER WEB   7 500
ACCOUNT EXECUTIVE   4 985
ACCOUNT EXECUTIVE WEB   5 000
SOCIAL MEDIA MANAGER   6 800
SOCIAL MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE   3 850
CREATIVE
SENIOR COPYWRITER   11 000
COPYWRITER   6 703
SENIOR ART DIRECTOR   11 000
ART DIRECTOR   7 900
GRAPHIC DESIGNER   6 000
DTP OPERATOR   6 090
DIGITAL
RESEARCH MANAGER   11 000
ECONOMETRICS ANALYST   7 100
RESEARCHER   5 700
INFORMATION ARCHITECT   6 310
PROGRAMATIC SPECIALIST   6 300
MOTION DESIGNER/ANIMATOR   7 250
PERFORMANCE SPECIALIST   5 500
WEB DEVELOPER/PROGRAMMER   6 367
EVENT MANAGEMENT
EVENT MANAGER   6 210
FINANCE & ACCOUNTING
CHIEF ACCOUNTANT   13000
ACCOUNTANT   5000
HUMAN RESOURCES
HUMAN RESOURCES MANAGER   11290
HUMAN RESOURCES SPECIALIST/ INTERNAL PR   5850
IT ADMINISTRATION & DEVELOPMENT - INTERNAL
IT SPECIALIST (ADMINISTRATOR)   6850
MEDIA
MEDIA MANAGER   10000
MEDIA PLANNER   6750
BUYER   5000
TRAINEE (Media Assistant)   2975
SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER WEB   7700
MEDIA PLANNER/BUYER   5500
PR SERVICES - EXTERNAL
PR MANAGER   7910
PR EXECUTIVE   4043
PRODUCTION
PRINT PRODUCER   6225
BROADCAST PRODUCER   7000
DIGITAL PRODUCER   8850
SEM
SEM TEAM MANAGER   10200
SEM SPECIALIST   5500
STRATEGY PLANNING
STRATEGIC PLANNER   7000
STRATEGIC PLANNER WEB   9160
STRATEGIC MANAGER   13125
TRAFFIC
TRAFFIC SPECIALIST   4730

Stawki godzinowe

Badanie SKM SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych (wg stanu na 1.4.2016), czyli prezentowanych klientom agencji reklamowej lub mediowej na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Wartość stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

W bieżącym roku stawki godzinowe uległy lekkiemu wzrostowi (o 2%). Pamiętając, iż w roku 2015  odnotowano obniżenie poziomu stawek godzinowych również 2%, można stwierdzić, iż stawki cennikowe wróciły do poziomu z roku 2013.

Stawka godzinowa PLN (mediana)
Stanowisko 
BRAND DESIGN
DESIGNER   180
PROJECT MANAGER / ACCOUNT EXECUTIVE / BRAND CONSULTANT   250
CLIENT SERVICE
ACCOUNT MANAGER   200
ACCOUNT EXECUTIVE   170
SOCIAL MEDIA MANAGER   190
SOCIAL MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE   155
CREATIVE
SENIOR COPYWRITER   250
COPYWRITER   200
SENIOR ART DIRECTOR   260
ART DIRECTOR   200
GRAPHIC DESIGNER   190
DTP OPERATOR   150
DIGITAL
INFORMATION ARCHITECT   220
MEDIA
MEDIA PLANNER/BUYER   200
PR SERVICES - EXTERNAL
PR MANAGER   180
PRODUCTION
PRINT PRODUCER   180
BROADCAST PRODUCER   180
DIGITAL PRODUCER   180
STRATEGY PLANNING
STRATEGIC PLANNER   210
SOCIAL MEDIA STRATEGIC PLANNER   200
STRATEGIC MANAGER   225
TRAFFIC
TRAFFIC SPECIALIST   109
ADMINISTRATION
OFFICE MANAGER   130

 

 

 

  • Polub
  • Opublikuj
  • Udostępnij
wizytówki firm
szukasz klientów dla firmy?
Trwa zapisywanie komentarza
Dodaj komentarz
Zaloguj się
Jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo
wymagane
 
obrazek nieczytelny
 
 
wyślij
 
Arrow
newsletter
Arrow
Loader
Up Down
ostatnie komentarze
 
Dołącz do społeczności interaktywnie.com
 
 
 
 
© 2018 interaktywnie.com. All rights reserved.