16.05.2017 / Biznes
 

Wirtualna Polska z zyskiem niższym niż w zeszłym roku

  • Polub
  • Opublikuj
  • Udostępnij
 

W pierwszym kwartale 2017 r. przychody gotówkowe Wirtualnej Polski wzrosły o 19%, zysk na poziomie skorygowanej EBITDA zmniejszył się o 3%, gdyż spółka ponosiła koszty uruchomienia stacji telewizyjnej. W samym segmencie online wzrost przychodów gotówkowych przekroczył 18%, a skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 12%. W kwietniu o 60% wzrosła oglądalność Telewizji WP.

62688_tabelka.png

- Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych segmentu online, który na przychodach gotówkowych kolejny kwartał nieprzerwanie rośnie, tym razem rok do roku o ponad 18%, a skorygowany zysk EBITDA o prawie 12%. Mijają właśnie dwa lata od wprowadzenia WP na giełdę i w tym okresie przychody spółki urosły o 52%, EBITDA o 35%, a kurs akcji o 55%* - podsumowuje Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Przychody ze sprzedaży usług Grupy w okresie trzech pierwszych miesięcy 2017 roku wzrosły o przeszło 17%, do poziomu 103,5 mln zł. Natomiast przychody gotówkowe ze sprzedaży wyniosły 95 mln zł i były wyższe o ponad 19% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu roku 2016.

Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online wzrosły w okresie trzech miesięcy 2017 roku o przeszło 16%, do poziomu 103 mln zł w porównaniu do przychodów ze sprzedaży tego okresu roku poprzedniego, przy czym analogiczny wzrost przychodów gotówkowych wyniósł przeszło 18% czyli 94 mln zł. W pierwszym kwartale 2017 roku segment ten wygenerował 29 mln złotych skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o niemal 12% w stosunku do wartości tego wskaźnika w okresie trzech miesięcy roku poprzedniego.

Telewizja WP na razie generuje głównie koszty

W pierwszym kwartale roku 2017 na łączne wyniki Grupy w dużym stopniu wpływały koszty związane z rozwijaniem uruchomionej w grudniu 2016 Telewizji WP. Choć w kwietniu oglądalność wzrosła, nakłady ponoszone na rozwój tego segmentu przewyższają uzyskiwane przychody. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2017 roku segment TV wygenerował ujemną EBITDĘ w wysokości 4 mln złotych, w efekcie czego łączna skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 25 miliona złotych.

- Cieszymy się, że w kwietniu 2017 r. Telewizja WP uzyskała o ponad 60% wyższy udział w widowni z grupy komercyjnej (all 1649) niż w miesiącu poprzedzającym, a w ostatnim tygodniu zajęliśmy pierwsze miejsce wśród stacji MUX8 w telewizjach kablowych. To pierwsze efekty pracy nowego zespołu zarządzającego stacją i wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt - wyjaśnia Jacek Świderski.

Udział e-commerce w przychodach rośnie

W pierwszym kwartale 2017 roku wpływy serwisów sprzedażowych Wirtualnej Polski z kategorii odzieżowej wzrosły w skali roku o 53 proc. (turystyka - o 32 proc., wnętrza - o 112 proc.. Zmalały jedynie finanse, o 7 proc., co WP tłumaczy negatywnym wpływem podatku bankowego i zamieszaniem wokół kredytów frankowych. 

Zwiększanie wpływów w działalności sprzedażowej jest częścią strategii Grupy WP, która zakłada dywersyfikację strumienia przychodów, tak by zminimalizować uzależnienie od rynku reklamowego. W tym kwartale się to udało. Mimo że przychody z reklamy były mniejsze, spółce udało się to zrównoważyć zwiększeniem przychodów z e-commerce. 

EBITDA za pierwszy kwartał 2017 roku wyniosła 20,8 miliona złotych i była o 3,6 miliona złotych niższa niż w analogicznym okresie 2016 roku, co wynikało w główniej mierze z odmiennie kształtującego się przejściowego wyniku na transakcjach barterowych (-2,7 mln złotych straty w pierwszym kwartale 2017 roku vs. 380 tys. złotych zysku w pierwszym kwartale roku poprzedniego).

Wynik pierwszego kwartału jest obciążony przesunięciami w rozpoznawaniu przychodów i kosztów barterowych kampanii reklamowych pomiędzy kwartałami, które rozliczają się w dłuższym horyzoncie czasu bezwynikowo. Oznacza to, że mogą one wykazywać przejściowy wynik dodatni bądź ujemny. Przewidujemy, że przychody z tych transakcji osiągniemy w kolejnych okresach rozliczeniowych - tłumaczy Elżbieta Bujniewicz-Belka, Członek Zarządu, CFO Wirtualna Polska Holding S.A.

 

  • Polub
  • Opublikuj
  • Udostępnij
wizytówki firm
szukasz klientów dla firmy?
Trwa zapisywanie komentarza
Dodaj komentarz
Zaloguj się
Jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo
wymagane
 
obrazek nieczytelny
 
 
wyślij
wizytówki firm
szukasz klientów dla firmy?
6ix
 
Arrow
newsletter
Arrow
Loader
Up Down
ostatnie komentarze
więcej
 
Dołącz do społeczności interaktywnie.com
 
 
 
 
© 2017 interaktywnie.com. All rights reserved.