pm2pm 2012-05-28 11:07:17

Zarządzanie projektami w branży budowlanej

Adresaci:
Kadra kierownicza przedsiębiorstw z sektora budowlanego
Kierownicy projektów inwestycyjnych
Członkowie zespołów projektowych
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
Wiedział, czym jest projekt inwestycyjny i na czym polega jego specyfika w branży budowlanej
Potrafił unikać oraz zidentyfikować błędy popełnione w czasie realizacji projektu w branży budowlanej
Rozumiał rolę oraz znaczenie analizy otoczenia i oczekiwań interesariuszy w definiowaniu zakresu projektu inwestycyjnego
Posiadał umiejętność precyzyjnego definiowania głównych i cząstkowych celów projektu inwestycyjnego
Umiał zorganizować i zrealizować projektów w różnych strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa o profilu budowlanym
Rozumiał potrzebę oraz zasady budowy struktury podziału prac
Wiedział, jak zastosować diagram sieciowy w zarządzaniu projektem inwestycyjnym
Potrafił wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie inwestycyjnym
Umiał prawidłowo zbudować harmonogram realizacji projektu inwestycyjnego
Precyzyjnie definiował zasoby osobowe, materiałowe, sprzętowe i finansowe konieczne do realizacji projektu inwestycyjnego
Znał zasady budowania budżetu projektu inwestycyjnego
Wiedział, jak monitorować przebieg realizacji projektu inwestycyjnego w branży budowlanej
Posiadał niezbędną wiedzę do identyfikacji i zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych
Rozumiał potrzebę i znał metody poszerzania wiedzy nt. zarządzania projektami
Znał podstawowe uwarunkowania prawnego związane z procesem inwestycyjnym w branży budowlanej
Program:
Dzień I
Projekt inwestycyjny- fazy życia projektu i model fazowy
Uwarunkowania powodzenia projektu realizowanego w sektorze budowalnym
Analiza otoczenia projektu
Faza 1- planowanie- czyli od koncepcji poprzez ofertację do wyłownienia wykonawcy inwestycji (uwarunkowania prawne, interesariusze, struktura podziału pracy, produkty cząstkowe), macierz odpowiedzialności
Określanie oraz hierarchizacja celów projektu w oparciu o zidentyfikowane, zróżnicowane oczekiwania interesariuszy ( zamawiajacy a użytkownik obiektu)
Tworzenie budżetu wstępnego inwestycji- podstawy wyceny
Dzień II
Faza 2- realizacja- czyli: zawarcie umowy o roboty budowlane, formalne podstawy do przystapienia do prac budowlanych, monitorowanie inwestycji, zarządzanie zmianą- roboty dodatkowe, zmiana istotna i nieistotna w projekcie
Zarzadzanie jakością procesów technicznych- warunki odbioru prac inwestycyjnych, specyfikacje
Faza 3- zakończenie projektu- rozliczenie kontraktu, dokumentacja powykonawcza, odbiory (formalne i techniczne, wymagania pożarowe, odbiory cząstkowe), gwarancje
Administrowanie finansami projektu inwestycyjnego
Budowa, rozwój i zarządzanie zespołem projektowym; kompetencje twarde i miękkie
Jak zarządzać konfiktem na budowie?- roszczenia
Ryzyka w realizacji inwestycji – jak nimi zarządzać, aby nie stanowiły przeszkody?(check listy, wiedza branżowa)
Zarzadzanie dokumentacją w projekcie
Podnoszenie kwalifikacji Project Menedżera. Systemy certyfikacji PM

Cena szkolenia wynosi 1500 zł + VAT
Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
http://www.pm2pm.pl/szkolenia/185,Zarz%C4%85dzanie+projektami+w+bran%C5%BCy+budowlanej.html
Grupa szkoleniowa liczy około 16 osób
Cena szkolenia obejmuje:
> uczestnictwo w szkoleniu
> materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD)
> imienny certyfikat
> lunch
> przerwy kawowe

Trwa zapisywanie komentarza
Dodaj komentarz
Aby dodać komentarz, musisz być zalogowany
Zaloguj się
Jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo
 
 
 
wyślij
wizytówki firm
szukasz klientów dla firmy?
NuOrder
 
Arrow
newsletter
 
Dołącz do społeczności interaktywnie.com
 
 
 
 
© 2022 interaktywnie.com. All rights reserved.