18:00-18:30 - Dominik Kaznowski (Agora S.A.)
Temat: Interakcja czy interaktywność? Kliki to nie wszystko (potwierdzony:)

18:30-18:40 - przerwa

18:40-19:10 - Marcin Kądziołka (NEXTO)
Temat: Jak rozwinąć swój e-commerce dzięki Nexto API

19:10-19:20 - przerwa

19:20-19:50 - Kamil Przeorski
Temat: 10 typów innowacji

19:50-20:00 - przerwa

20:00-20:30 - Piotr Walczyszyn (Adobe Platform Evangelist - Adobe)
Temat: Nowoczesne aplikacje internetowe RIA - Flex/AIR, a strony WWW

20:30-20:40 - przerwa

20:40-21:10 - Łukasz Zjawiński (Softical)
Temat: Oprogramowanie mobilne - możliwości, ograniczenia i przyszłość

21:10-21:20 - przerwa

21:20-21:50 - Borys Lacki (Logical Trust)
Temat: Bezpieczenstwo portali społecznościowych w ujęciu robaków Web 2.0